Utbildningar, kurser och seminarier

ABC har en viktig roll för att stärka kompetensen inom såväl grundutbildning, specialistutbildning och fortbildning av tandvårdspersonal inom barn- och ungdomstandvård. Aktiviteter planeras och genomförs i samverkan mellan Folktandvården och institutionen för odontologi för ST-tandläkare, examensarbeten för tandläkarstudenter och studenter på magisternivå, diplomkurs i pedodonti och kurser i Best practice som ger behandlingsrekommendationer utifrån den senaste kunskapen.

Kurs: Best practice

”Best practice” avser vård som genom erfarenhet och forskning visats leda till ett bättre resultat än andra alternativ. Att bedriva vård enligt ”Best practice” innebär att använda den kunskap och teknik som finns tillgänglig för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

ABC har vid två tillfällen genomfört kurser i Best practice:

Best practice 1: Genomgång av de vanligast förekommande behandlingsmetoderna inom barn- och ungdomstandvården.

Best practice 2: Fokus på behandlingar inom parodontologi och erosionsskador. Men även behandling med interceptiv ortodonti och av tandvårdsrädsla.

Kurs i Best practice inom barn och ungdomstandvården från 2018:

Välkomna till kursen
Barn som far illa
Primärtandkaries
Trauma del 1
Molar Incisiv Hypomineralisation
BP kariesrisk IB
Smärtlindring hos barn

Seminarie: datainsamling i praktiken

För dig som är ABC- eller ACT-anknuten

Eastmaninstitutet Lokal: Paris-Rom
Fredag 1 september 2023 kl. 09.00 -12.00

 • 09.00-09.45
  OSCAR studien, upplägg/planering, datainsamling och patientinvolvering
  Pernilla Lagergren (professor)
 • 09.45-10.00
  Fika
 • 10.00-10.30
  Exkaveringsstudien, funktionen för datainsamling på ABC:s hemsida
  Annika Julihn (med dr, klinikchef) Jessica Tarander (forskarstudent, klinikchef)
 • 10.30-11.30
  REDCap och andra metoder för datainsamling samt praktisk genomgång
  Nikolaos Christidis (universitetslektor)
 • 11.30-12.00
  Diskussion och avslut

Kursansvarig och anmälan: Maria Anderson

Uppdaterad av:

Webmaster 2023-06-07