Tandvård

Det övergripande målet för barn och ungdomstandvården är att förebygga såväl ohälsa i munnen som tandvårdsrädsla samt att ge varje barn den bästa möjliga behandlingen. Omhändertagandet måste anpassas till barnets utveckling ur både odontologisk, psykisk och fysisk aspekt. Att behandla barn som på grund av en funktionsnedsättning, en svår sjukdom eller en uttalad behandlingsproblematik kräver ett anpassat omhändertagande och kunskap kring metoder som kan överbrygga dessa tillstånd. Detta kräver specialisttandvårdens kunskaper och erfarenheter av barntandvård.

Remittera till pedodontist

Inom specialiserad barn- och ungdomstandvård där pedodonti utgör en del, råder fritt vårdval. Det innebär att patienten själv kan välja den vårdgivare som remiss ska skickas till. Region Stockholm har idag avtal med ett flertal vårdgivare inom pedodonti, både Folktandvården, Karolinska Institutet och med privata vårdgivare. För specifik information om vilka vårdgivare du kan remittera till se vårdgivarguiden.

Goda råd om barns tänder på 21 språk

”Goda råd om barns tänder” är ett informationsmaterial tänkt att främja barns tandhälsa. Informationen består av enkla budskap och bilder runt kost och tandborstning riktat främst till föräldrar med förskolebarn.

Tips om informationsfilmer

Hemsidor med information om hälsa och förberedelse inför vård

Uppdaterad av:

Webmaster 2024-05-08