Praktikbaserat forskningsnätverk

ABC i Stockholms län driver ett praktikbaserat forskningsnätverk. Syftet med det praktikbaserade forskningsnätverket är att ytterligare bidra till god och jämlik tandhälsa bland barn och ungdomar. Genom ökad samverkan mellan kollegor och kliniker kan vi bidra till kunskapsutveckling inom barn- och ungdomstandvården.

Vad är Praktikbaserat forskningsnätverk? Kollegialitet – Kunskapsutveckling – Kompetens. Nätverket ska ge underlag till riktlinjer som förbättrar tandhälsa och välbefinnande. Vidare ta vara på barnens och föräldrarnas synpunkter och ge dem möjlighet att aktivt medverka till kunskapsutveckling.

Nätverkets mål:

  • Klinikerna ska engagera sig i forskningsarbete och lyfta kliniska problemställningar som bidrar till verksamhetsutvecklingen.
  • Bidra till evidensbaserade behandlingsmetoder.
  • Patienterna ska kunna ha insyn och kunna påverka vilka forskningsprojekt som drivs.
  • Forskningen som drivs överensstämmer med patienternas behov och efterfrågan.

Uppdaterad av:

kicki 2023-10-11