Forskning

Vid ABC bedrivs forskning med antingen Karolinska Institutet eller Folktandvården Stockholm som huvudman. Forskningsverksamheten involverar den komplexa relationen mellan oral hälsa, allmän hälsa och livskvalitet för barn. Här berättar vi mer om ABC:s forskningsområden, projekt, forskare och vetenskapliga publikationer. Längst ner på sidan hittar du projektkatalog.

Forskningen delas in i fem fokusområden

 • Studera kariesutveckling och prevention hos förskolebarn. Framför allt barn i socioekonomiskt svaga grupper med tidiga insatser samt insatser i samverkan med andra hälsoaktörer
 • Epidemiologiska studier som använder registerdata
 • Beteendemedicinska projekt
 • Klinisk odontologisk behandlingsforskning adresserade till, av SBU identifierade kunskapsluckor
 • Barn i behov av särskilt stöd. Framför allt utsatta barn och barn med kronisk sjukdom

Pågående forskning

Forskningsverksamheten involverar den komplexa relationen mellan oral hälsa, allmän hälsa och livskvalitet för barn. Etablerade forskningsprojekt inom andra ämnesområden kan erbjudas att ingå i ABC. Flera av dessa har stöd från Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF).

Inom ABC finns ett praktikbaserat forskningsnätverk bestående av tandvårdsmottagningar inom folktandvård och privattandvård uppbyggt som utreder forskningsfrågor och utbyter kunskaper och erfarenheter. Strukturen förväntas kunna ge möjligheter till stora kliniska behandlingsstudier och kliniska prövningar.

Inom ABC pågår studier som omfattar barn och ungdomar inom både pedodonti och andra ämnesområden. Patienter och tandvården har medverkat till forskningens relevans genom att ha involverats i forskningsprocessen.

Forskningen koncentreras till projekt som vi här visar under de där områden det finns identifierade kunskapsluckor:

Kariesutveckling och kariesprevention

 • Barnhälsovårdsprogram med utökade hembesök för barn i socioekonomiskt svaga områden i samverkan med tandvården. Ida Brännemo, Göran Dahllöf och Georgios Tsilingaridis
 • Pre, peri- och postnatala riskfaktorer för kariesutveckling hos förskolebarn. Hur kan vi identifiera riskfaktorer för kariesutveckling hos förskolebarn? Annika Julihn
 • Stop Caries Stockholm. Skillnader i kariesrisk hos barn i högriskområden. Maria Anderson
 • Telefonbaserad hälsovägledning till föräldrar med barn med hög kariesaktivitet. Hur kan vi förebygga karies i socioekonomiskt svaga familjer? Ida Brännemo, Göran Dahllöf, Georgios Tsilingaridis och Margaret Grindefjord

Tandvårdsrädsla

 • Internetbaserad kognitiv beteendeterapi mot tandvårdsfobi. Hur kan vi utveckla evidensbaserade metoder för behandling av dental fobi, anpassade för barn? Robert Schibbye, Göran Dahllöf

Praktikbaserat nätverk

 • Praktikbaserat nätverk. Hur kan vi besvara identifierade och prioriterade kunskapsluckor i barn- och ungdomstandvården med hjälp av allmänpraktiker? Annika Julihn
 • Utvärdering av två olika behandlingsmetoder för behandling av karies i primära molarer, fullständig kariesexkavering jämfört med ofullständig kariesexkavering. Annika Julihn, Maria Anderson, Margaret Grindefjord och Georgios Tsilingaridis

Mineraliseringsstörningar

 • Dentala manifestationer vid osteogenesis imperfecta och effekt av Bisphosfonatbehandling. Vilka är mekanismerna för utveckling av tandslitage hos patienter med OI? Vilken effekt har Bisphosfonatbehandling på tandutvecklingen? Kristofer Andersson
 • Tidig restaurativ rehabilitering vid amelogenesis imperfecta hos barn och ungdomar. Hur kan den protetiska terapin förbättras hos barn och ungdomar med amelogenesis imperfecta. Hur är patienternas upplevelse? Gunilla Pousette Lundgren

Registerstudier 

 • Riskprediktorer för kariesutveckling
 • Undersöka medicinska, odontologiska och sociala konsekvenser av barnfetma, Borisregisret och SKAPA

Traumabehandling

 • Behandling av unga traumaskadade tänder med pulpanekros och oavslutad rotutveckling. Alina Wikström, Malin Brundin, och Georgios Tsilingaridis

Övrigt

 • Logopedprojekt
 • Diabetesprojekt

Forskare och doktorander

Forskare

 • Göran Dahllöf Leg. tandläkare, professor
 • Margaret Grindefjord Leg. tandläkare, specialist i Pedodonti, Odont dr
 • Georgios Tsilingaridis Leg. tandläkare, specialist i Pedodonti, Universitetslektor 
 • Maria Anderson Leg. tandläkare, specialist i Pedodonti. Med dr.
 • Kristofer Andersson Leg. tandläkare, specialist i Pedodonti. Med dr.
 • Monica Barr Agholme Leg. tandläkare, specialist i Pedodonti. Med dr.
 • Therese Kvist Leg. tandläkare ST pedodonti, Odont dr.
 • Gunilla Pousette Lundgren Leg. tandläkare, specialist i Pedodonti, Med dr.
 • Biniyam Wondimu Leg. tandläkare, specialist i Pedodonti, Med dr.
 • Annika Juhlin Leg. tandläkare, specialist i Pedodonti, Med dr.
 • Tülay Lindberg Docent
 • Nagihan Bostanci Professor
 • Jeanette Norman Leg. tandhygienist
 • Åsa Alvinge Leg. tandläkare, specialist Pedodonti
 • Alfheidur Astvaldsdottir Leg. tandläkare, Med dr.

Doktorander

 • Ida Brännemo Leg. tandläkare, specialist i Pedodonti 
 • Alina Wikström Leg. tandläkare, specialist i Endodonti
 • Robert Schibbye Leg. psykolog

Praktikbaserat forskningsnätverk

ABC i Stockholms län driver ett praktikbaserat forskningsnätverk. Syftet med det praktikbaserade forskningsnätverket är att ytterligare bidra till god och jämlik tandhälsa bland barn och ungdomar. Genom ökad samverkan mellan kollegor och kliniker kan vi bidra till kunskapsutveckling inom barn- och ungdomstandvården.


Vetenskapliga publikationer

2023

 • Myran L, Sen A, Willumsen T, Havnen A, Kvist T, Rønneberg A, Dahllöf G, Høvik H. Associations of adverse childhood experiences with caries and toothbrushing in adolescents. The Young-HUNT4 Survey. BMC Oral Health. 2023 Oct 14;23(1):760.  
 • Kassem TF, Fadhil Z, Anderson M. Extended caries prevention programme with biannual application of fluoride varnish for toddlers: prevalence of dental fluorosis at ages 7-9 years and associated factors. Acta Odontol Scand. 2023 Jul;81(5):368-373. 

2022

 • Granlund, Soares, F. C., Hjern, A., Dahllöf, G., and Julihn, A. (2022). Acculturation and 4-year caries increment among children of foreign-born mothers in Sweden: a register-based cohort study. BMC Oral Health. 22(1), 111–111
 • Hasslöf P, Granqvist L, Stecksén-Blicks C, Twetman S. Prevention of Recurrent Childhood Caries with Probiotic Supplements: A Randomized Controlled Trial with a 12-Month Follow-Up. Probiotics Antimicrob Proteins. 2022 Apr;14(2):384-390.
 • Ihlis RL, Kadesjö N, Tsilingaridis G, Benchimol D, Shi XQ. Image quality assessment of low-dose protocols in cone beam computed tomography of the anterior maxilla. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2022 Apr;133(4):483-491.
 • Noirrit‐Esclassan E., Annerbäck, E., Cuhna Soares, F., Dahllöf, G., and Kvist, T. Association between self‐reported dental fear and exposure to violence among adolescents—A population‐based study. International Journal of Paediatric Dentistry. 2022;32(6), 812–818.
 • Wikström A, Brundin M, Romani Vestman N, Rakhimova O, Tsilingaridis G. Endodontic pulp revitalization in traumatized necrotic immature permanent incisors: Early failures and long-term outcomes-A longitudinal cohort study. Int Endod J. 2022 Jun;55(6):630-645.

2021

 • Anderson M., Dahllöf G., Warnqvist A., Grindefjord M. Development of dental caries and risk factors between 1 and 7 years of age in areas of high risk for dental caries in Stockholm, Sweden. Eur Arch Paediatr Dent. 2021 Oct;22(5):947-957.
 • Anderson M., Duran Sahin D., Tsilingaridis G. Dental trauma in toddlers 1-3 years of age living in multicultural areas of Stockholm, Sweden: A retrospective cohort study. Dent Traumatol. 2021 Aug;37(4):639-646.
 • Brännemo I, Dahllöf G, Cunha Soares F, Tsilingaridis G. Impact of an extended postnatal home visiting programme on oral health among children in a disadvantaged area of Stockholm, Sweden. Acta Paediatr. 2021 Jan;110(1):230-236.
 • Julihn A., Cunha Soares F., Hjern A., Dahllöf G. Development level of the country of parental origin on dental caries in children of immigrant parents in Sweden. Acta Paediatr. 2021 Aug;110(8):2405-2414
 • Malmgren B, Thesleff I, Dahllöf G, Åström E, Tsilingaridis G. Abnormalities in Tooth Formation after Early Bisphosphonate Treatment in Children with Osteogenesis Imperfecta. Calcif Tissue Int. 2021 Aug;109(2):121-131. doi: 10.1007/s00223-021-00835-2.
 • Nascimento M, Cunha Soares F, Dahllöf G, Burgos Souto Maior G, Kvist T, Colares V. Determinants of self-perceived oral health in adolescents: A cross-sectional study. Int J Paediatr Dent. 2021 Mar;31(2):254-261.
 • Nascimento M., Dahllöf G., Cunha Soares F., Mayer TMAS., Kvist T., Colares V. Self-reported symptoms of temporomandibular pain and jaw dysfunction in adolescents are associated with exposure to violence. J Oral Rehabil. 2021 Jul;48(7):765-773.
 • Wikström A, Brundin M, Lopes MF, El Sayed M, Tsilingaridis G. What is the best long-term treatment modality for immature permanent teeth with pulp necrosis and apical periodontitis? Eur Arch Paediatr Dent. 2021 Jun;22(3):311-340.

2020

 • Bourguignon C., Cohenca N., Lauridsen E., Flores MT., O’Connell AC., Day PF., Julihn A., Soares F., Hammarfjord U. Hjern, A., Dahllof G. Birth order is associated with caries development in young children: a register-based cohort study. BMC Public Health. 2020;20(1), 218–218.
 • Day P., Flores, M. T., O’Connell, A. C., Abbott, P. V., Tsilingaridis, G., Fouad, A. F., Cohenca, N., Lauridsen, E., Bourguignon, C., Hicks, L., Andreasen, J. O., Cehreli, Z. C., Harlamb, S., Kahler, B., Oginni, A., Semper, M., and Levin, L. (2020). International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 3. Injuries in the primary dentition. Dental Traumatology, 36(4), 343–359.
 • Fouad, Abbott, P. V., Tsilingaridis, G., Cohenca, N., Lauridsen, E., Bourguignon, C., O’Connell, A., Flores, M. T., Day, P. F., Hicks, L., Andreasen, J. O., Cehreli, Z. C., Harlamb, S., Kahler, B., Oginni, A., Semper, M., and Levin, L. (2020). International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dental Traumatology, 36(4), 331–342.
 • Kvist T., Dahllöf G., Svedin CG., Annerbäck EMChild physical abuse, declining trend in prevalence over 10 years in Sweden.  Acta Paediatr. 2020 Feb 7.
 • Soares F., Dahllöf G., Hjern A., Julihn A. (2020). Adverse birth outcomes and the risk of dental caries at age 3 years. International Journal of Paediatric Dentistry, 30(4), 445–450.
 • Tsilingaridis G., Abbott PV., Fouad AF., Hicks L., Andreasen JO., Cehreli ZC., Harlamb S, Kahler B., Oginni A., Semper M., Levin L. Fractures and luxations. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Dent Traumatol. 2020 Aug;36(4):314-330.

2019

 • Christidis N, Lindström Ndanshau E, Sandberg A, Tsilingaridis G. Prevalence and treatment strategies regarding temporomandibular disorders in children and adolescents-A systematic review. J Oral Rehabil. 2019 Mar;46(3):291-301.
 • Dahlander A, Soares F, Grindefjord M, Dahllöf G. Factors Associated with Dental Fear and Anxiety in Children Aged 7 to 9 Years. Dent J (Basel). 2019 Jul 1;7(3).
 • Anderson M, Davidson T, Dahllöf G, Grindefjord M. Economic evaluation of an expanded caries-preventive program targeting toddlers in high-risk areas in Sweden. Acta Odontol Scand. 2019 May;77(4):303-309.
 • Pousette Lundgren G, Hasselblad T, Johansson AS, Johansson A, Dahllöf G.Experiences of Being a Parent to a Child with Amelogenesis Imperfecta. Dent J(Basel). 2019 Feb 9;7(1).

2018

 • Grindefjord M., Persson J., Jansson L., Tsilingaridis G. Dental treatment and caries prevention preceding treatment under general anaesthesia in healthy children and adolescents: a retrospective cohort study .Arch Paediatr Dent. 2018 Apr;19(2):99-105.
 • Julihn A, Soares FC, Hjern A, Dahllöf G. Socioeconomic Determinants, Maternal Health, and Caries in Young Children. JDR Clin Trans Res. 2018 Oct;3(4):395-404.

2017

 • Anderson M., Dahllöf G., Soares FC., Grindefjord M. Impact of biannual treatment with fluoride varnish on tooth-surface-level caries progression in children aged 1-3 years. J Dent. 2017 Oct;65:83-88
 • Andersson K., Dahllöf, G., Lindahl, K., Kindmark, A., Grigelioniene, G., Åström, E., and Malmgren, B. (2017). Mutations in COL1A1 and COL1A2 and dental aberrations in children and adolescents with osteogenesis imperfecta – A retrospective cohort study. PloS One, 12(5), e0176466–e0176466.
 • Baygan A., Aronsson-Kurttila, W., Moretti, G., Tibert, B., Dahllöf, G., Klingspor, L., Gustafsson, B., Khoein, B., Moll, G., Hausmann, C., Svahn, B.-M., Westgren, M., Remberger, M., Sadeghi, B., and Ringden, O. (2017). Safety and Side Effects of Using Placenta-Derived Decidual Stromal Cells for Graft-versus-Host Disease and Hemorrhagic Cystitis. Frontiers in Immunology, 8, 795–795.
 • Dahlander A., Jansson, L., Lidén, A., Tanase, M., and Grindefjord, M. (2017). Dental fear among children of foreign background in a multicultural area in Stockholm. European Journal of Paediatric Dentistry, 18(3), 208–212
 • Kvist T., Cocozza, M., Annerbäck EM., Dahllöf G.. Child maltreatment – prevalence and characteristics of mandatory reports from dental professionals to the social services. J Paediatr Dent 2017;27:3-10.
 • Malmgren B., Andersson K., Lindahl K., Kindmark A., Grigelioniene G., Zachariadis V., Dahllöf G., Åström E. Tooth agenesis in osteogenesis imperfecta related to mutations in the collagen type I genes. Oral Dis. 2017 Jan;23(1):42-49.
 • Soares, Lima, R. A., Barros, M. V. G., Dahllöf, G., and Colares, V. (2017). Development of dental anxiety in schoolchildren: A 2‐year prospective study. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 45(3), 281–288

2016

 • Anderson M., Dahllöf, G., Twetman, S., Jansson, L., Bergenlid, A.-C., and Grindefjord, M. (2016). Effectiveness of Early Preventive Intervention with Semiannual Fluoride Varnish Application in Toddlers Living in High-Risk Areas: A Stratified Cluster-Randomized Controlled Trial. Caries Research, 50(1), 17–23.
 • Anderson M., Grindefjord, M., Dahllöf, G., Dahlén, G., and Twetman, S. (2016). Oral microflora in preschool children attending a fluoride varnish program: a cross-sectional study. BMC Oral Health, 16(1), 130–130.

 • Malmgren B., Andersson K., Lindahl K., Kindmark A., Grigelioniene G., Zachariadis V., Dahllöf G., Åström E.Tooth agenesis in osteogenesis imperfecta related to mutations in the collagen type 1 genes. Oral Dis 2016 Aug 11.
 • Pousette Lundgren G., Wickström A., Hasselblad T., Dahllöf G. Amelogenesis imperfecta and early restorative crown therapy: an interview study with adolescents and young adults on their experiences. One. 2016 Jun 30;11(6):e0156879.
 • Shahnavaz S., Hedman E., Grindefjord G., Reuterskiöld L., Dahllöf G. Cognitive behavioral therapy for children and adolescents with dental anxiety – randomized controlled trial. Clinical & Translational Research 2016;1(3):234–243.

2015

 • Dahlander, Jansson, L., Carlstedt, K., and Grindefjord, M. (2015). The influence of immigrant background on the choice of sedation method in paediatric dentistry. Swedish Dental Journal, 39(1), 39–45.
 • Pousette Lundgren G., Morling Vestlund G. I., Trulsson M., Dahllöf, G. A Randomized Controlled Trial of Crown Therapy in Young Individuals with Amelogenesis Imperfecta. Journal of Dental Research. 2015; 94(8), 1041–1047

Projektkatalog

Uppdaterad av:

kicki 2024-02-02